Селскостопански гуми – избор, поддръжка и ремонт с ТИП ТОП

agrartechnik.jpg

Нарастващото световно население създава огромни предизвикателства за селското стопанство. ООН изчислява, че до 2030 г. ще трябва да се осигури достатъчно храна, за нуждите на около 8,5 милиарда души. Същевременно размерът на наличното пространство земеделска земя постоянно намалява, което означава, че все повече реколти трябва да се съберат за все по-кратки срокове. Ето защо, основният приоритет на селскостопанските производители е да се повиши ефективността на производството и в същото време да се гарантира устойчивото използване на ресурсите.

Гумите, като физическата връзка между почвата и селскостопанската техника, играят важна роля за повишаване на ефективността на селскостопанската техника.

Селскостопанските гуми обикновено се движат с бавна скорост по сравнително меки повърхности и по този начин повечето от тези гуми са в експлоатация значително по-дълго от гумите за леки автомобили или камиони. Това означава по-продължително излагане на възможна неправилна експлоатация, което може да причини излишни разходи и намалена ефективност.

Със съветите и стъпките по-долу, ние от РЕМА ТИП ТОП се надяваме да Ви помогнем да удължите живота на гумите, да повишите тяхната ефективност и да намалите разходите за ремонт.

I. ВИДОВЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ГУМИ

 1. Според структурата на пластовете, селскостопанските гуми могат да бъдат радиални и диагонални гуми:
 • При радиалните гуми пластовете са разположени перпендикулярно на радиуса

Радиални_схема

Предназначени са за трактори, комбайни, за ремаркета и градинска техника. Радиалните гуми са по – меки и имат по-голям контакт с почвата, както и по – добро сцепление с настилката при влага и в завои в сравнение с диагоналните гуми.

 • При диагоналните гуми пластовете са разположени под различни ъгли.

Диагонални_схемаПредназначени са за трактори, комбайни, машини с индивидуално задвижващи се колела и горски машини. Протекторът на диагоналните гуми осигурява по-добро самопочистване при тиня и по-добро напасване към негладки терени. За сенокомбайни, балировачки, прикачна техника и ремаркета, движещи се на и извън пътя, и за цистерни за разпръскване на течна тор се препоръчват флотационни гуми.

 • Гума с кръстосани пояси – Диагонална конструкция от пластове под различни ъгли, подсилена с диагонални пояси (подобни на тези при радиалните гуми).

Кръстосани

Днес, повечето производители на диагонални гуми, избират тази конструкция с подсилени пояси, тъй като се комбинират много от предимствата на радиалните и диагоналните гуми.

 1. Селскостопанските гуми се делят също на камерни и безкамерни. Камерните гуми имат вътрешна гума, а безкамерните нямат.
 • Предимството на камерните гуми е монтираната вътрешна гума, която може да се използва като резервна при спукване на външната гума. Също така, при по-висока скорост, загубата на контрол в случай на спукване на гумата е ограничена.
 • Предимство на безкамерните гуми е по-лекото тегло – съответно по – ниското натоварване на окачването и по-малък разход на гориво. Също така, по време на движение безкамерните гуми се охлаждат по-добре и следователно имат по-дълъг живот, с 10-12% повече от камерните.
 1. Разделение на гумите според предназначението им:
 • Предни тракторни гуми: F-1- Селскостопански едноребрени гуми; F-2 -Селскостопански многоребрени гуми; F-3 – Индустриална употреба и строителни дейности.

F-1

– F-1- Селскостопански едноребрени гуми – използват се главно в меки и влажни почвени условия /тръстика и оризови полета/

 

 

 

 

 • Тракторни гуми за задвижващи колела: R-1 – Селскостопански гуми със стандартна дълбочина на протектора; R-1W – Селскостопански гуми с максимално сцепление (за влажни и мокри настилки); R-2 – Селскостопански гуми с по-голяма дълбочина на протектора; R-3 – Селскостопански гуми с минимална дълбочина на протектора и индустриална употреба; R-4 – Индустриална употреба и строителни дейности.

R-1

– R-1 – Селскостопански гуми със стандартна дълбочина на протектора – използват се при трактори и комбайни в общи земеделски условия

 

 

 

 

 • Гуми за прикачна техника: I-1 – Селскостопански гуми с многоребрена шарка; I-2 – Селскостопански гуми за дейности, за които се изисква умерено сцепление; I-3 – Селскостопански гуми за дейности, за които се изисква по-високо сцепление; I-4 – Селскостопански гуми, които са подходящи за плугове и сеялки; I-5 – Селскостопански гуми, които са подходящи за управляемите колела; I-6 – Гуми с гладък протектор; F-I – Гуми с праворебрена шарка с употреба при по-висока скорост.

I-2

– I-2 – Селскостопански гуми за дейности, за които се изисква умерено сцепление  – използване при всички метеорологични условия

 

 

 

 

 • Гуми с висока флотация: HF-1 – Селскостопански гуми с висока флотация и минимална дълбочина на протектора: Изключително подходяща гума за употреба по пътища и оф роуд. За най-добро представяне на мек, сух пясък гумата може да се монтира на задвижващ мост. При употреба с превозни средства, извършващи циклични превози на вариращи тежки товари, с изключение на курсове на дълги разстояния, тоест превозни средства за къси кръгови курсове (например от полето до фермата и обратно), при които в едната посока машината е лека и празна, а в другата е с двойно тегло.; HF-2 – Селскостопански гуми с висока флотация и стандартна дълбочина на протектора; HF-3 – Селскостопански гуми с висока флотация и по-голяма дълбочина на протектора; HF-4 – Селскостопански гуми с висока флотация и максимална дълбочина на протектора.

HF-4

– HF-4 – Селскостопански гуми с висока флотация и максимална дълбочина на протектора – Използват се когато е необходимо максимално натоварване при почистване на блата и наводнения земеделски земи

 

 

 

 • Горски гуми: LS-1 – Горски гуми с нормална дълбочина на протектора; LS-2 – Горски гуми с средна дълбочина на протектора; LS-3 – Горски гуми с по-голяма дълбочина на протектора; LS-4 – Горски гуми с минимална дълбочина на протектора.

LS-2

– LS-2 – Горски гуми с средна дълбочина на протектора – сходни са на външен вид с гумите на задвижващите колела и често се използват в комбинация с укрепващи вериги

 

 

 

 

 

 • Градински гуми: G-1 – Градински гуми с по-голямо сцепление за тревни настилки; G-2 – Градински гуми с по-добра флотация за тревни настилки; G-3 – Градински гуми с максимална флотация за тревни настилки.

II. МАРКИРОВКА НА ГУМИТЕ 

Nokian_Heavy_Tyres_Technical_Manual 313_бг2

III. ИЗБОР НА ПРАВИЛНИТЕ ГУМИ

Гумите са съществена част от съвременната земеделска механизация. Без качествени, подходящо подбрани и добре поддържани гуми, дори и технически най-съвършеният трактор или инвентар не би могъл да достигне максимална ефективност, и следователно, не би достигнал максимална възвръщаемост на вложения капитал.

Гумата е основна част от процеса на култивиране. Тя работи при най-различни условия и дейности и от нея се изискват качества, които по принцип много трудно се комбинират ефективно.

Предимствата от правилния избор са: по-добри условия за оператора, по-нисък разход на гориво, повишена производителност и по-голяма ефективност. Подобрява се комфорта (често в комбинация с окачването) и се абсорбира стреса при движение и спиране на шосе, тъй като гумите поемат надлъжните и напречните напрежения при управление и понасят големите статични и динамични натоварвания при работа и движение по неравности или стръмни терени.

 1. Товарен индекс:

Гумите трябва да носят тежестта на трактора, като едновременно да предават мощността на двигателя към настилката. Обикновено е най- ефективно да се избере размер на гумите, който да поеме товара при най- ниско налягане в гумите, тъй като уплътняването на почвата се увеличава, а теглителната ефективност  намалява.

Общото тегло включва основното тегло на селскостопанската техника плюс всички аксесоари, допълнително оборудване, гориво, гуми, джанти и цялостния товар. Натоварването на отделните гуми не трябва да надвишава посочения индекс за натоварване на гумата или джантата.

 1. Джанти и гуми:

Задължително съблюдавайте предписанията на производителя при избора на джанти и гуми. Това е особено важно при селскостопанските техника със специфична геометрия, тъй като опциите гума/джанта са ограничени.

 1. Скоростен индекс:

Скоростният индекс е показател за максималната скорост, за която е проектирана дадената гума. Предназначението на селскостопанските гуми е предимно за полеви операции, но те могат да работят и при скорости по-високи от „полевите“. Трябва да се внимава да не се превишава препоръчаната от производителя максимална скорост.

 1. Резервни гуми:

Важно е да изберем и правилната резервна гума. Резервните гуми обикновено трябва да са от един и същ размер и мощност, както оригиналните гуми. Преди да промените размера на гумите, трябва да се консултирате с производителя на Вашата техника и задължително спазвайте неговите предписания.

 IV. МОНТАЖ

Предлагаме Ви няколко съвета за правилен монтаж:

 1. Никога не пренапомпвайте гума, която е била демонтирана веднага след повреда или е била използвана с недостатъчно налягане (80% или по-малко от препоръчаното налягане). Отстранете и проверете всички гуми и части на джантата преди да ги напомпвате.
 2. Винаги използвайте специализирани инструменти, препоръчани от доставчиците на гуми, за монтаж и демонтаж на гуми.
 3. Преди да разхлабите всички гайки или скоби, които служат за прикачване на многокомпонентни джанти към превозно средство, винаги изпуснете напълно налягането от гумата, като извадите игличката на вентила. Никога не се опитвайте да демонтирате гумата от джантата, освен ако не сте сигурни, че гумата е напълно изпусната. Неспазването на тази практика може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
 4. Никога не употребявайте джанта, която е огъната, корозирала, напукана или износена. Това са неизползваеми части и трябва да бъдат унищожени, така че да не могат да бъдат използвани. Отстранете ръждата и мръсотията от джантата.

При леко износени джанти и загуба на налягане, ТИП ТОП препоръчва да се извършва монтаж с уплътнител BEAD SEALER.

BEAD SEALER.jpg

 1. Никога не използвайте части от джанта, освен ако не разпознаете маркировките на производителя. Ако не можете да определите частта, тя трябва да бъде унищожена.
 2. Винаги проверявайте вътрешността на гумата за оголени корди, срязвания, чужди тела или други повреди, преди да монтирате отново гумата. Гумите с непоправими щети трябва да бъдат унищожени.
 3. Никога не монтирайте вътрешна гума на безкамерни гуми.
 4. Винаги подменяйте гумата с гума, която има същите обозначения за диаметъра на джантата и буквени означения.
 5. Винаги проверявайте вътрешността на гумата и отстранете мръсотията, течностите или други чужди тела, преди монтиране.
 6. Никога не инсталирайте вътрешни гуми, които са напукани или нагънати.
 7. Винаги използвайте нови вътрешни гуми за нови гуми.
 8. Винаги използвайте подходящи вътрешни гуми, според типа/вида гума за радиални гуми.
 9. Използвайте подходящи вътрешни гуми, според предписанията от производителя.
 10. Винаги проверявайте дали вътрешната гума е чиста, преди да я монтирате в гумата.
 11. Винаги използвайте само одобрена монтажна паста за гуми. Никога не използвайте антифриз, силиконови или петролни смазочни материали. Това ще повреди гумата.

Продуктовата гама на ТИП ТОП включва повече от 10 вида монтажни продукти, като за селскостопанска техника препоръчваме монтажни пасти REMAXX UNVIERSAL, REMAXX MONTSEAL и монтажен разтвор REMAXX LUBE LIQUID.

REMAXX UNIVERSAL   REMAXX MONTSEAL    RЕMAXX LUBE LIQUID

 1. Винаги проверявайте вентилите за правилно задържане на въздуха. Заменете повредените или пропускащи иглички.
 2. Винаги при напомпване на гумата, спазвайте препоръчаното от производителя налягане на гумите, и съответно съобразено с  предназначението на гумата.

ТИП ТОП препоръчва да се извършва монтаж с уплътнител BEAD SEALER при загуба на налягане.

 1. При гуми с вътрешни гуми първо напомпайте до работното налягане, без да е поставена игличката на вентила и след това напълно изпуснете гумата, за да предотвратите образуването на гънки във вътрешната гума. Поставете игличката на вентила и напомпайте отново гумата до предписаното работно налягане, определено от производителя.
 2. Винаги използвайте капачки за вентилите, за да предотвратите изпускане на въздух или течност.

V. ПОДДРЪЖКА

Гумата е важна част от селскостопанската техника и има пряко въздействие върху различните характеристики на превозното средство. Правилното използване и поддръжка на селскостопанските гуми удължава техния живот.

Нашите препоръки за поддръжка са:

 1. Налягане

Редовната проверка е от съществено значение за предовратяване на бързото износване на гумите и повреда на оборудването.

Проверявайте налягането на всеки 2/две/ седмици, задължително при „студена” гума, която е престояла няколко часа на открито, без да е била изложена на пряка слънчева светлина.

CEGROUP_519956_REMATIPTOP

 

 

ТИП ТОП препоръчва да използвате винаги калибрирани манометри, за да се избегне несъответствие на показателите. Можете да направите своя избор от продуктовия каталог на РЕМА ТИП ТОП.

 

 

При чести проблеми с налягането в гумите проверете дали вентила е за смяна, дали джантата е износена или повредена, както и за щети по гумата.

 1. Състояние на гумите

Превантивната поддръжка на гумите намалява възможността за големи щети по гумите. Дори и при правилно налягане, износването или дребни незабелязани щети могат да доведат гумите до брак. Затова Ви препоръчваме редовно да проверявате:

 • за неравномерно износване на гумата, защото то може да се получи от неправилен баланс на гумите, пренатоварване на машините или неправилно приложение на гумите (спрямо терена);
 • за балони в гумите, защото те са симптом на разделение на пластовете;
 • за изправността на вентилите и наличието на капачки;
 • за щети по гумите: заседнали камъчета в протектора, разрези по протектора и страницата, пукнатини, в следствие на неправилно съхранение.

Тежкият режим на работа с високи натоварвания и в агресивна спрямо машините среда, често води до аварии и необходимост от авариен ремонт на агро гумите.

Можем да Ви спестим част от неприятностите и необходимостта от ремонтни дейности с уплътнителя за гуми ТТ Seal XXL – превантивен уплътнител за индустриални и агро гуми с щети по протектора до 8 мм. ТТ Seal XXL предотвратява дългите периоди на принудително спиране, тъй като при възникването на всяка малка щета, уплътнителя изпълва дупката и не позволява проникването на мръсотия, разширяване на щетата и едновременно с това не позволява изпускане на налягане от гумата. Благодарение на специалния си състав продуктът не оказва вредно влияние върху бъдещи ремонтни дейности. Превантивният вискозен уплътнител ТТ Seal XXL се напълва в здравите гуми през вентилите посредством ръчна помпа.

Обмислете подмяна на гумите в следните случаи:

 • постоянна загуба на сцепление, което най- често е резултат от пълното износване на протектора;
 • при голяма промяна в работните условия, която може да доведе до промяна в натоварването, приложението и т.н.;
 • при надвишаване на максималния брой допустими ремонти.

VI. РЕМОНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ГУМИ

Въпреки, че ремонтните процедури се различават при различните производители на ремонтни материали, основните стъпки за ремонт са универсални.

Първо и основно правило е да се установи дали гумата подлежи на ремонт.

Обърнете внимание, че гуми, показващи признаци на износване, в следствие на неправилно налягане или такива с признаци на разделение на пластовете не трябва да се ремонтират, а се бракуват.

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И СТРУКТУРА НА ГУМАТА

tire_anatomy.jpg

 1. Каркас (Сarcass) – скелет на гумата. Той определя формата и товарните възможности на гумата. Каркасът образува затворен обем от въздух под налягане, който носи товара и поема външните удари. Изработва се от гумиран плат (основно при леките гуми) и стоманени нишки (при товарните гуми) разположени радиално. При диагоналните гуми нишките са под различен ъгъл.
 2. Основен плат (Body ply) – представлява пресован в каландри лист, състоящ се от един слой гума, един слой усилваща тъкан и втори слой гума. В миналото като текстил се използваше памук, но сега най-често се използват изкуствена коприна, найлон, полиестер. Леките гуми обикновено имат един или два основни плата, придаващи здравина на гумата. Товарните, гумите тип „off-road” и самолетните гумите имат съответно повече платове.
 1. Пояси (Belts) – пресовани в каландри листове, съставени от слой гума, слой разположени близо една до друга стоманени корди и втори гумен слой. Стоманените корди са ориентирани под различен ъгъл и образуват т.н. триъгълна структура. Поясите придават якост на гумата. В товарните гуми има два или повече пояса.
 1. Протектор (Tread) – ходило на гумата. Представлява дебел, пресован от гума профил, който обгръща каркаса. Гумата в протектора съдържа съставки, които му придават износоустойчивост, сцепление и устойчивост на удари.
 1. Страница (Side wall) – представлява неусилен пресован гумен профил с добавки, придаващи на страните на гумата добра устойчивост на изтриване и удари. Използват се антиокислителни и антиозониращи добавки.
 1. Инерлайнер (Inner liner) – вътрешната обвивка на гумата, изработена от специална гума, залепена към каркаса. Осигурява задържане на въздуха под налягане във вътрешността, без да го пропуска през структурата на гумата. Практически инерлайнера изпълнява ролята на вътрешна гума при безкамерните гуми.
 1. Бордове (Bead) – представляват обръчи от издръжлива на опън стомана, обвити с гума. Покрити са със специален слой от сплав от бронз и месинг, който ги предпазва от корозия. Бордовете осигуряват механична здравина при монтажа на гумата върху джантата. Гумата в бордовете съдържа съставки придаващи им здравина и якост.
 1. Пета (Apex) – пресован профил с триъгълна форма, който осигурява прилепване към специален ръб на джантата, с цел непропускане на въздух под налягане от вътрешността.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РЕМОНТ НА ГУМИ

Качествените материали и доказаната технология през годините, превръщат РЕМА ТИП ТОП в лидер в областта ремонт на гуми.

Основните стъпки за ремонт на селскостопански гуми, според технологията на РЕМА ТИП ТОП са:

 1. Инспекция

Първата стъпка след демонтажа на гумите е инспекцията на гумата:

1.1. Почистете и изсушете гумите отвътре и отвън.

1.2. Отбележете всички повредени и наранени участъци с маркер или креда.

 1. Подготовка и ограничаване на щетата

2.1. Всички отбелязани участъци трябва да бъдат обработени за ремонт, като се следват стъпките по-долу:

 • Отстранете каучука от външната страна на гумата с нож или с въздушна машина и камбановиден резец;
 • След отстраняване на каучука, обработете с награпяващ ринг или камбанка;
 • Отстранете металния корд с нож и фрезер до последния наранен пласт;
 • Обработете повредата с шлифовъчен камък и метална четка. Важно е да се ограничи уголемяването на повредата, с цел да се запази възможно най – висока стабилност на гумата;
 • Почистете обработеното място с месингова четка или прахосмукачка, без да използвате почистващи разтвори.
Винаги използвайте предпазни очила и работни ръкавици!

2.2. Запишете позициите и приблизителните размери на всички повреди и измерете точно дебелината на щетата (с цел изчисляване времето на вулканизация в следващ етап).

След обработка на повредата, задължително проверете размера на щетата, дали отговаря на допустимите норми на гумите, подлежащи на ремонт!Използвайте таблиците и предписанията на ТИП ТОП!

2.3. Запишете всички данни за гумите в сервизната карта на клиента: размер, тип, сериен номер, клиентски данни и др., в случай че тези данни не са попълнени в началото.

Проследяването на извършените ремонти е изключително важна необходимост с оглед отчетност пред клиента и диференциране от непрофесионалните сервизи и услуги!

Воденето на сервизна карта Ви осигурява:

 • База данни за направените ремонти по клиенти;
 • Проследяване качеството на работа на отделните вулканизатори;
 • Проследяване на използваните материали.

Препоръчваме Ви да попълвате сервизната карта при всеки ремонт на гума,  като вписвате следната информация:

 • Данни за клиента;
 • Данни за вулканизатора;
 • Обработка на гумата – отвън и отвътре;
 • Размер на повредата;
 • Използвани материали, включително размер пластир, използван каучук, описание на броя нанасяния на лепило;
 • Времето за съхнене и вулканизация.

По този начин Вашият сервиз ще има база данни за направените ремонти и история на клиента, което е неизменна част от качествената услуга, както и доказателство за Вас и клиента за извършения ремонт.

За Ваше улеснение и удобство Ви предлагаме сервизна карта, създадена от специалистите на РЕМА ТИП ТОП.

Arbeitskarte BG - Reifenreparatur3

 1. Ремонт

Съгласно технологията на РЕМА ТИП ТОП, съществуват два метода за ремонт – едноетапен и двуетапен.

При едноетапния ремонт вулканизацията на запълнената с каучук повреда  и пластира се извършва едновременно, докато при двуетапния, първо се извършва вулканизация на каучука с термопреса и след това се поставя пластира, чрез студена вулканизация.

В България най- често се използва двуетапният метод.

3.1. Изборът на пластир е първа стъпка от същинския ремонт на повредата. За най – точния избор на размер са Ви необходими актуалните таблици на различните серии пластири на РЕМА ТИП ТОП.

РЕМА ТИП ТОП препоръчва специално разработената серия RAD 500 с арамид, предназначена за ремонт на тежкотоварни и агро гуми. Пластирите имат подобрена еластичност, благодарение на арамидения корд, който освен по-ниското тегло и по-високата устойчивост ограничава деформацията на ремонтирания участък от гумата.

3.2. За запълване на повредата с каучук, първо нанесете лепило за топла вулканизация – MTR Solution. Изчакайте около 15 минути да изсъхне и запълнете с каучук, като притискате с ролка, за да не остане въздух.

При едноетапния процес се преминава към т. 3.3, а при двуетапния следва вулканизиране на запълнения участък с помощта на термопреса, като трябва да спазвате инструкциите за вулканизация, съгласно Вашата термопреса.

РЕМА ТИП ТОП предлага няколко модела преси, в зависимост от размера и вида на гумите. За селскостопански гуми препоръчваме VULCSTAR или TP ECONOMY II

За прецизен ремонт на селскостопански гуми можете да използвате специализираната термопреса VULCSTAR, с която можете лесно да извършвате ремонт на протектора, рамото и страницата. Уникалната система за вулканизация използва гранули, които се адаптират към различните форми на протектора, модел, дълбочина и профил на гумата.

Предлага се също допълнителен адаптер за ремонт на гъсенична верига с гумени ребра. 

TP ECONOMY II е универсална термопреса, с която могат да бъдат отстранени различни повреди на всякакъв размер гуми. С тази термопреса се борави изключително лесно, благодарение на компактния и размер, специалния натягащ механизъм и автоматично регулиране на температурата и времето на вулканизация.

3.3. При подготовка на вътрешната страна на гумата, следвайте стъпките по-долу:

 • Маркирайте очертанията на избрания размер пластир върху повредения участък, спазвайки стрелките за посока;
 • С цел лесното позициониране на пластира (централните оси на пластира трябва да съвпадат с центъра на повредата), отбележете с помощни линии къде попадат централните оси на пластира върху гумата. Помощните линии трябва да са поне 10 мм по-дълги, тъй като при награпяването очертанията на пластира може да се заличат;
 • Почистете маркирания участък с Liquid Buffer спрей, като излезете малко извън очертанията;

Liquid Buffer

 • Изстържете инерлайнера с подходящия инструмент на ТИП ТОП и завъртете гумата на 3 или 9 часа, за по – бързо изпарение на спрея Liquid Buffer.

3.4. При обработка на вътрешната страна на гумата, следвайте стъпките по-долу:

 • Награпете равномерно вътрешната страна на гумата. Внимавайте да не нараните инерлайнера и да не отстраните гумата от каркаса;

Задължително използвайте предпазни очила и работни ръкавици!

 • Изчистете награпената повърхност първо с месингова четка, а после с ръчна метла или прахосмукачка /задължително сухо/, без да използвате масла и други течности;
 • Награпената повърхност трябва да се пази от замърсявания, затова при необходимост я покрийте с фолио докато не преминете към следващата стъпка.

3.5. Нанесете лепило, следвайки стъпките по-долу:

В зависимост от метода на ремонта – едноетапен или двуетапен, награпената повърхност трябва да се намаже съответно с МТR лепило – при едноетапен, и с OTR лепило при двуетапен.

 • Намажете награпената повърхност равномерно с ОТR/МТR лепило. Времето на съхнене на първото нанасяне е около 60 минути.

OTR                          MTR

Препоръчваме, гумата да се завърта няколко пъти на различни позиции, докато съхне лепилото за по-добро изпарение и за да се избегне натрупването на пари.

 • Докато изчаквате да изсъхне първото нанасяне отстранете предпазното фолио на пластира от средата към края и намажете свързващия слой на пластира с ОТR/МТR лепило. Времето на съхнене на този слой е между 10-45 минути, в зависимост от околната температура. Направете проба с обратното на пръста.

Проверката на лепилния слой се осъществява с обратната страна на пръстите, която е суха и чиста. С проверката се установява дали лепилото е още мокро (лепилото се отделя видимо), дали е достатъчно сухо (лепилото е леко лепливо, без да се отделя видимо) за нанасяне на втори слой или е пресъхнало (почти никаква лепливост).

 • В случай, че липсва инерлайнера трябва да дублирате пластира със SV– свързваща гума и да притиснете с ролка. Свързващата гума трябва да е с 5 мм по-голяма от пластира;
 • Нанесете втори слой лепило върху ремонтирания участък; Време на съхнене на този слой лепило е между 10-45 минути, отново в зависимост от околната температура. Направете проба с обратното на пръста;
 • В случай, че дублирате със SV – свързващата гума, залепете пластира към гумата, издърпвайки фолиото на свързващата гума от средата навън;
 • Притиснете пластира с ролка, като я движите отвътре навън, за да изкарате въздуха между гумата и пластира;
 • Притиснете цялостно пластира на пресата, без да я включвате, за да изкарате остатъчния въздух;
 • В случай, че сте дублирали със SV – свързващата гума, след притискането с пресата, намажете излязлата SV – свързваща гума с ОТR/МТR лепило. Изчакайте да изсъхне около 10 минути.

3.6. Вулканизиране, според избрания метод:

 • При едноетапния ремонт следва едновременно вулканизиране на запълнения участък и на поставения пластир, съгласно упътването на Вашата термопреса;
 • При двуетапния ремонт, топла вулканизация на пластира не е необходима.

 3.7. Довършителни стъпки:

Последна стъпка за завършване на ремонта е уплътняването на ремонтирания участък, с цел да се избегне замърсяване, отлепване и всякакъв вид нарушаване на ремонта.

 • Намажете един път обилно краищата на пластира, включително и всяка останала награпена повърхност с уплътнителя INNERLINER SEALER.

INNERLINER SEALER.jpg

В заключение, Ви съветваме редовно да инспектирате и поддържате Вашите гуми. Целевото наблюдение и поддръжка удължават живота на гумите и селскостопанската техника, повишават тяхната ефективност и намаляват разходите за ремонт, защото всяко неочаквано прекъсване е източник на загуба на производителност.

Фокусът върху превенцията означава, че операторите могат да отговорят на всеки вид дефект преди да се случи и да реагират по съответния начин, като едновременно с това се повиша безопасността на работа.

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

В бъдеще данните за състоянието на селскостопанската техника (включително и за състоянието на гумите) и земеделската земя ще бъдат достъпни по всяко време, като по този начин ще се постига висока прецизност и целенасочена сеитба. Датчици и сензори ще осигуряват данни в реално време, като по този начин превенцията ще улеснява все повече изпълнението селскостопанските операции.

От друга страна, комуникацията между различните превозни средства, проследяването на реколтите с дронове и системите за подпомагане на водачите ще спомогнат за повишаване на тяхната ефективността на селскостопанските операции.

Дигитализацията, свързана с интелигентното и целенасочено управление на селскостопанските райони, ще се увеличава с ускорени темпове през следващите години. Затова, тя е и основна тема в предстоящите панаири THE TIRE COLOGNE /29.05.2018 – 01.06.2018 г./ в град Кьолн, Германия и REIFEN /11.09.2018 – 15.09.2018 г./ в град Франкфурт, Германия през тази година. 

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s